15 आपण प्रतिबद्धता केल्यानंतर खंडित तेव्हा गोष्टी करण्यासाठी

प्रतिबद्धता होते नंतर खंडित! आम्ही सर्व स्वतः विचारणा करावी खरा प्रश्न आहे “आम्ही प्रतिबद्धता नंतर ब्रेक तोंड तयार आहात?” हफिंग्टन पोस्ट मते, आपल्या मेंदूला तो एक औषध काढणे वाफ त्याच प्रकारे एक ब्रेक वाफ! आम्ही कोणी एक तेही अनुभव नाही आहे हे मला माहीत. … वाचन सुरू ठेवा 15 आपण प्रतिबद्धता केल्यानंतर खंडित तेव्हा गोष्टी करण्यासाठी