Matrimony ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ – 3 ਨਮੂਨੇ + ਲਿਖਣਾ ਸੁਝਾਅ!

0

ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ! ਵੱਡੀ ਦੀ ਇਕ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕਣ ਸ਼ੁਰੂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,!

ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ matchmaking ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਫੋਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਬਣ.

ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਸਰਕਾਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ), ਉਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਉਮੀਦ ਜ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ “ਸਮਝ” ਕੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ

ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ. ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਚਾਈ, ਭਾਰ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ “ਸ਼ੌਕ”. ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾੜਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪੇ ਜ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਸਿਤਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ.

ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ ਪੋਸਟ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ. ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਕਾਪੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੈ.

ਸਾਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਇਕੱਠੇ ਸਾਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ 1-ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫਲੋਟਿੰਗ! ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ. ਇਹ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਕੈਟਾਲਾਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ

ਕੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ.

ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ:

1. ਇਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਨ,. ਇਹ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਹਨ, ਉਚਾਈ / ਭਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ (ਉਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਹੈ!) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ.

2. ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ! ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪਾ, ਉਥੇ ਹਾਰਡ ਡਾਟਾ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੋਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ “ਿਨਰਪਖ” ਜ ਵੱਡਾ ਜ ਹੋਰ ਕਬੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੀ (ਭਾਰ) ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ MNC ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ. ਇਹ ਕਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ soulmate ਦਾ ਪਤਾ.

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਰਹਿ. ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਡ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ soulmate ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਲੀ ਮੇਲ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਵੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ.

4. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਲੋਕ ਿਕਵਕਰੋਗੇਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਜ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ “ਲਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਾਮੁਕ ਆਪਣੇ soulmate ਹੋਣ ਦਾ.

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

1. ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਚ ਵਿਆਹ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਕਤ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

3. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

4. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਰੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਯੋਗ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

girls / ਝਮੇਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝਮੇਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾਇਆ. ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਜ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਸੋਧ.

1. ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ am (5'7 "), ਮੱਧਮ-ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਾਮਿਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ. ਮੈਨੂੰ Loyola ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ. ਪੜ੍ਹੀ ਕਲਾਸਿਕ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ. ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵ ਬੁੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜਨੂੰਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਮੇਰੇ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼-ਜਾਣ-ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ?

ਇਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਜ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸਾਫ ਨਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ. ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ ਡੂੰਘੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੇਉਦਯੋਿਗਕ. ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ chops ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹੈ.

2. ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵਿਆਹ ਲਈ

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਕੀਤੀ ਹੈ, humor ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ 5'5 'ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਰੀਰ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਨੂੰ ਲਿਆ. ਕੀ ਆਮ ਖੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੈੱਬ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਦਦ ਆਉਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ. ਮੈਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਖ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ am ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਕ ਪੱਖ-ਅੱਪ ਸ਼ੋਅ' ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼. ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ?

ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਔਰਤ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ whiz ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ channeled ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ. ਕੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਝੁੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ.

ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 5 ਸੁਝਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ!

3. ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈਬਾਇਓਡਾਟਾ matrimony ਲਈ

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ am ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ. ਮੈਂ ਹਾਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 5'8″ ਲੰਬਾ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਸੀ ਜਦਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਟਿੰਗ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਦੋਨੋ ਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕਾਫੀ ਰਹਿਣ ਲਈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰੋਫਾਇਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ?

ਤਲਾਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ. ਤਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ. ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਇੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ “ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ“. ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ “ਨਿਰਦੋਸ਼ divorcees”!

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.

ਸੂਚਨਾ: ਨਮੂਨਾ ਪਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਈ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਰਵਾ!

Matrimony ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸਾਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਨਮੂਨੇ ਹੇਠ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਵਰ:

ਲਾਈਨਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਹੈ, ਨਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲਾ
ਕਰੀਅਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ

ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ.

ਲਾਈਨ

ਮਾਪੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਰੋਫਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ!

ਸਧਾਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਹੈਰਾਨੀ ਬਚੋ: Don’t surprise your son or daughter with photos and bio-data of prospective matches all of a sudden. ਪਹਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ force them into a marriage.

ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਰੋਫਾਇਲ ਬਣਾਉਣ ਜਦ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦਿੱਖ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰੋ. Talk to your son or daughter first understand what their goals and aspirations are.

ਇਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖੋ: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ.

ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਨਾ ਕਰੋ: ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਭਾਵੁਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਤੱਥ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ. ਪਰ, ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜ ਨਾ ਕਰੋ ਲੈ-ਘਰ ਆਪਣੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ.

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਚੋ: Parents everywhere are anxious to get their sons and daughters married before it is too late. But marriage is a big decision. If after the first meeting, your son or daughter is not in a position to take a decision don’t force them into marriage through emotional blackmail.

ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 9 ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਫਾਰਮੈਟ.

ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਗਾਈਡਡਾਟ ਲਾਈਨਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੱਕਦਾਰ. ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ!ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਬਲਾਗ ਬਣੋ

ਸਮਾਈਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਮਾਈਲੀ ਚਿਹਰਾ