திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் (15 டெம்ப்ளேட்கள் + 7 மாதிரிகள்)

0

திருமண Biodata வடிவம் மாதிரிகள்

மேரேஜ் ஒரு Biodata வடிவம் என்ன?

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் ஒரு ஏற்பாடு திருமணம் மூலம் திருமணம் செய்வதில் ஆர்வம் இருக்கும் மனிதர் அல்லது பெண் ஒரு சுருக்கமான சுயவிவர கோடிட்டுக்காட்டுகிறது என்று ஒரு சுருக்கமான ஆவணமாகும். இந்த ஆவணம் போன்ற முக்கியமான புள்ளிவிவரத் விவரங்கள் அடங்கிய (உயரம் / உடல் வகை / தோல் நிறம்), மதம் மற்றும் / அல்லது சாதி, கல்வி தகுதி, தொழில்முறைப் பின்னணி, குடும்ப பின்னணி, பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை பற்றிய விவரத்துடன் இணைந்து தொடர்பு விவரங்கள்.

ஜோடி Logik பதிவிறக்க திருமணம் வார்ப்புருக்கள் ஐந்து மாறுபட்ட biodata வடிவம் அணிவகுத்து நிற்கின்றார்.

திருமணத்திற்கு இந்த biodata வடிவங்கள் ஏழு ஒரு JPG வடிவத்தில் மாதிரிகள் நாம் வேர்ட் ஐந்து கட்டணமில்லா சமீபத்திய திருமணம் biodata வடிவம் கொண்டிருக்கின்றன (.ஆவணம்) வடிவம்.

மாதிரி வடிவங்களைப் என்னை பற்றி மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு சிறுவனைத் பொருத்தமான மற்றும் திருமணத்திற்கு உங்கள் biodata உருவாக்கும் போது நீங்கள் ஒரு குறிப்பு இந்த பயன்படுத்த முடியும் என்று ஒரு பெண் உள்ளடக்கத்தை.

நம்மில் சிலர் ஒரு தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட நிலைமை இருக்கலாம் என்ற உண்மையை கருத்தில், நாம் ஒரு ஒரு திருமணம் விண்ணப்பத்தை வடிவம் சேர்த்தேன் ஊனமுற்ற மனிதன் அதே.

திருமணம் ஒரு கவர்ச்சிகரமான விண்ணப்பத்தை உருவாக்க எப்படி இந்த தகவல் வீடியோ பாருங்கள் 3 படிகள்!

1. வார்த்தை திருமணம் biodata வடிவம் பதிவிறக்கம் (தன்விவரப் புகைப்படம்) – இலவச

திருமணம் biodata வடிவம்
இந்த திருமணம் biodata டெம்ப்ளேட் வார்த்தை பதிப்பை பதிவிறக்க படத்தின் மீது கிளிக்

2. வார்த்தை நவீன திருமணம் biodata வடிவம் பதிவிறக்கம் (சுயவிவரத்துடன் புகைப்படம்) – இலவச

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம்
Word வடிவத்தில் திருமணத்திற்கு இந்த biodata வடிவம் பதிவிறக்க படத்தின் மீது கிளிக்.

3. வேர்ட் திருமண biodata வடிவம் (தற்கால வடிவமைப்பு) – இலவச

நாம் வேர்ட் ஒரு சமகால biodata வடிவம் உருவாக்கப்படுகிற உங்கள் சொந்த biodata உருவாக்க பதிவிறக்க முடியும் என்று. இந்த biodata வடிவம் அனைத்து மதங்களையும் பொருந்தும் என்பதை நினைவில் கொள்க. சுயவிவர புகைப்படத்தை இந்த biodata வடிவத்தில் விலக்கப்படுகிறது.

திருமண biodata வார்த்தை வடிவம்
திருமணம் பதிவிறக்கி biodata – Word வடிவத்தில்

4. வார்த்தை வடிவத்தில் திருமண biodata (பாரம்பரிய இந்து மதம்) – இலவச

திருமணத்திற்கு இந்த biodata வடிவம் உள்ளிட்டவை இதில் அடங்கும் விரும்பும் பாரம்பரிய இந்துக்களின் பொருந்தும் ஜாதகப்படி /Kundli விவரங்கள். இந்த biodata டெம்ப்ளேட் எந்த சுயவிவர புகைப்படத்தை உள்ளது.

வார்த்தை வடிவத்தில் இந்து மதம் திருமணம் biodata
Word வடிவத்தில் ஒரு இந்து மதம் திருமணம் biodata டெம்ப்ளேட் பதிவிறக்க படத்தின் மீது கிளிக்.

5. வார்த்தை வடிவத்தில் திருமண biodata (இல்லை ஜாதகப்படி விவரங்கள்) – இலவச

இந்த திருமணம் biodata வடிவம் அனைத்து மதங்களையும் பொருந்தும். இந்த biodata வடிவம் எந்த சுயவிவர புகைப்படத்தை உள்ளது.

இந்திய திருமணம் biodata Word வடிவத்தில்

நீங்கள் திருமணம் டெம்ப்ளேட் ஒரு biodata வடிவம் பதிவிறக்கம் செய்த பின், நீங்கள் லேபிள்கள் அல்லது வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் தகவல் நிரப்ப தொடர்புடைய பிரிவுகள் கிளிக் செய்யலாம்.


திருமணத்திற்கு பிரீமியம் biodata வடிவம் – PDF ஆக பதிவிறக்கம்

ஆன்லைன் திருமணம் உங்கள் biodata உருவாக்கவும் இன்று Logik.

பிரீமியம் ஜோடி Logik biodata வார்ப்புருக்கள் ஆன்லைன் பதிவிறக்குவதற்காகக் கிடைக்கும். கை வடிவமைக்கப்பட்டு திருமணம் biodata வடிவங்கள் உள்ள எங்கள் நூலகத்தில் காண ஜோடி Logik உங்கள் கணக்கை உருவாக்கு.

உங்கள் தகவலை சேர், முன்னோட்ட மற்றும் ஒரு முறை கட்டணத்தைச் செலுத்தலாம், மற்றும் பதிவிறக்க.

நீங்கள் கூட வாங்கிய பிறகு உங்கள் biodata புதுப்பிக்க மற்றும் திருமணத்திற்கு எங்களது இலவச ஆன்லைன் biodata அணுக சமமாக அதிர்ச்சியூட்டும் என்று கிடைக்கும் மற்றும் பாதுகாப்பான முடியும்.

1. ஜோடி தர்க்கம் அடிப்படை உயிரி டெம்ப்ளேட்

ஜோடி Logik அடிப்படை - திருமணத்திற்கு Biodata

பதிவிறக்க

2. ஜோடி Logik கிளாசிக் Biodata டெம்ப்ளேட்ஜோடி Logik கிளாசிக் திருமண Biodata வடிவம்

பதிவிறக்க

3. ஜோடி Logik விரிவான Biodata டெம்ப்ளேட்ஜோடி Logik விரிவான திருமண Biodata வடிவம்

பதிவிறக்க

4. ஜோடி தர்க்கம் இந்து மதம் வாழ்க்கை வரலாறு டெம்ப்ளேட்ஜோடி தர்க்கம் இந்து மதம் திருமண Biodata வடிவம்

பதிவிறக்க

5. ஜோடி முஸ்லீம் Logik வாழ்க்கை வரலாறு டெம்ப்ளேட்ஜோடி முஸ்லீம் திருமண Biodata தர்க்கம் டெம்ப்ளேட்

பதிவிறக்க

6. ஜோடி Logik ஜெயின் Biodata டெம்ப்ளேட்ஜோடி Logik ஜெயின் Biodata வடிவம்

பதிவிறக்க

7. ஜோடி Logik கிரிஸ்துவர் வாழ்க்கை வரலாறு டெம்ப்ளேட்ஜோடி Logik கிரிஸ்துவர் Biodata வடிவம்

பதிவிறக்க

8. ஜோடி Logik சீக்கிய Biodata டெம்ப்ளேட்ஜோடி Logik சீக்கிய திருமண Biodata வடிவம்

பதிவிறக்க

9. ஜோடி தர்க்கம் சிந்தி வாழ்க்கை வரலாறு டெம்ப்ளேட்ஜோடி தர்க்கம் சிந்தி வாழ்க்கை வரலாறு டெம்ப்ளேட்

பதிவிறக்க

10. ஜோடி Logik எளிதாக விரிவான Biodata டெம்ப்ளேட்ஜோடி Logik Eassy விரிவான Biodata டெம்ப்ளேட்

பதிவிறக்க

காத்திரு! மேலும் பிரீமியம் வார்ப்புருக்கள் 2-பக்கங்கள் மற்றும் அற்புதமான வடிவமைப்புகளை கொண்டு உள்ளன. சிறந்த முதல் பதிவை உருவாக்க உங்கள் பிரீமியம் ஜோடி Logik திருமணம் biodata பதிவிறக்கம்.

விந்து வார்ப்பு


திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – என்னை பற்றி மாதிரிகளானது & எதிர்பார்ப்புகள்

விளக்கங்கள் எழுதுவதாலும் உதவி தேவையா “என்னை பற்றி” மற்றும் “எதிர்பார்ப்புகள்”?

நாம் உருவாக்கிய 7 நீங்கள் நகலெடுத்து உங்கள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு மாற்ற முடியும் என்று வெவ்வேறு உதாரணங்கள்.

படி மூலம் படி வழிமுறைகளுக்கு உங்களை பற்றி எப்படி எழுத அல்லது பங்குதாரர் விருப்பங்களை எழுத, தயவு செய்து இந்த கட்டுரை வாசிக்க.

1. ஒரு பெண் திருமணம் செய்யத் Biodata

ஒரு பெண் திருமணம் செய்யத் Biodata

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – ஒரு பாரம்பரிய குடும்பத்தில் இருந்து பெண் வேலை

நீங்கள் மாதிரி biodata விரும்பினால், நீங்கள் படிகளும் நகலெடுக்க க்கான நான்தான் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் பிரிவுகள் பற்றி நாம் அதை எளிதான. உறுதிசெய்யவும் நீங்கள் உங்கள் சொந்த biodata அதை மாற்ற.

என்னை பற்றி

நான் ஒரு சிறிய இருக்கிறேன், ஒரு சந்தோஷமாகவும் திருப்தியாகவும் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியான நபர். நான் தற்போது ஒரு SR போன்ற பெங்களூரில் ஐபிஎம் வேலை பார்த்த. தரவு ஆய்வாளர்.

நான் ஓவியம் அன்பு மற்றும் நீங்கள் என் ஓவியம் பெங்களூரில் உள்ள சில அலுவலகங்கள் சுவர்களில் ஒட்டும்போது சில காண்பீர்கள்! நான் நம்மை சுற்றி அனைத்து இயற்கையின் அழகு ஒரு தனிக்கவனம் பிரகாசித்த என் ஓவியங்கள் பயன்படுத்த.

அது வீட்டு வேலைகளை எடுக்கக்கூடிய வரும் போது என் பெற்றோர்கள் எனக்கு மிகவும் கைக்குள் இருக்கிறேன் சொல்லுங்கள். உண்மையில், நான் அலங்கரிக்கும் என் வீட்டில் அனுபவிக்க ஆனால் நான் தூய்மைக்காக ஒரு stickler இருக்கிறேன். நான் என் குடும்பத்துடன் நேரம் செலவு மற்றும் அதே நண்பர்கள் ஒரு பெரிய வட்டம் லவ்.

பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை

நான் பெங்களூர் வெளியே சார்ந்த ஒரு உயரமான மற்றும் அழகான தொழில்முறை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். அவர் ஒரு நிறைவேற்ற வாழ்க்கையை வேண்டும் மற்றும் அதே என் வாழ்க்கை ஆதரிக்க முடியாது வேண்டும்.

நான் எப்போதாவது பயணம் நான் என்னை நேரத்தை செலவிட கிடைக்கும் யாராவது கண்டுபிடிக்க நம்பிக்கை. நான் ஒரு மது வகைகளை ஒதுக்கி வைப்பவர் விரும்புகின்றனர். புகைத்தலினால் நடிப்பதை கண்டிப்பாக இல்லை.

நான் வாழ்க்கையில் நவீன தோற்றத்தையும் வேண்டும் ஆனால் நான் போன்ற பெற்றோர்கள் மரியாதை மற்றும் தேவை மற்றவர்களுக்கு உதவி பாரம்பரிய மதிப்புகள் நம்பிக்கை. நான் நீங்கள் என்னை சமாதானப்படுத்த முடியும் என்றால் என் கருத்துக்களை மாற்ற தயாராக இருக்கிறேன் மற்றும் நீங்கள் அதே திறந்த மனதின் உங்கள் கருத்துக்களை பற்றி இருக்க வேண்டும்.

நாம் இந்த biodata வடிவம் அன்பு ஏன்?
திருமணத்திற்கு இந்த biodata வடிவம் நம்மில் பெரும்பாலோர் அலட்சியப்படுத்திவிடுகிறது இரண்டு முக்கியமான இலக்குகளை அடைகிறது – 1. அமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் அமைப்பு அது மற்றொரு வேலை விண்ணப்பத்தை வடிவம் போல் செய்ய வேண்டாம், 2. biodata வடிவம் ஆவணத்தின் விரைவு மதிப்புரையை அனுமதிக்க அனைத்து முக்கிய தகவல் மற்றும் புகைப்படம் காட்டுகிறார்.

2. ஒரு மனிதன் திருமணம் மாதிரி biodata

ஒரு மனிதன் திருமணம் மாதிரி biodata

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – தொழிலதிபர், பெற்றோர்கள் இனி

நீங்கள் மாதிரி திருமணம் biodata விரும்பினால், வெறும் நான்தான் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் பிரிவுகள் பற்றி க்கான படிகளும் நகல். உங்கள் தனிப்பட்ட நிலைமை ஏற்ப அதற்கேற்ப மாற்றிக் உறுதி.

என்னை பற்றி

நான் வாழ்க்கையில் சவால்களை நிறைய மூலம் இருப்பதற்கு இந்த சுய தயாரிக்கப்பட்ட மனிதன். நான் தற்போது சேத்தி ஏற்றுமதி எம்.டி. இருக்கிறேன் & இறக்குமதி, மும்பை.

நான் என் வாழ்க்கையில் ஒரு சமநிலையை பராமரிக்க யோகா நம்பியுள்ளன மற்றும் என் வேலை அழுத்தம் சமாளிக்க. நான் எனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சந்திக்க நிறைய பயணம் முடிவடையும். நான் என் பயணங்களிலும் தோன்றிடக் மற்றும் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் மற்றும் பின்னணியில் இருந்து சந்திக்கப் போகும் மக்களை நேசிக்கிறேன் என்று ஆச்சரியங்கள் அன்பு.

நான் இந்த உலகத்தில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள நிறைய இருக்கிறது என்று நம்புகின்றனர் ஆர்வத்திற்குமான ஆழமான உணர்வு வேண்டும். படித்தல் இன்னும் நான் நேரம் கண்டுபிடிக்க போதெல்லாம் நான் எதிர்கொள்ளப் மற்றொரு விருப்பமாக உள்ளது. அரசியலில் சமாளிப்பது, பொருளாதாரம், சமூக பிரச்சினைகள் மற்றும் கலாச்சாரம் என்னை வசூலிக்கும் வைத்து.

பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை

நான் ஒரு தொழில் சார்ந்த திருமணம் செய்து கொள்ள பார்க்கிறேன், நிதி சுயாதீன யார் இந்து மதம் பெண், வலுவான-உயில், மற்றும் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் ஒரு வலுவான அமைப்பைக் கொண்டிருக்கின்றது. ஜாதி எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை மற்றும்

நான் ஒரு மது வகைகளை ஒதுக்கி வைப்பவர் மற்றும் ஒரு அல்லாத புகைப்பவர் இருக்கிறேன் இதன் மூலம் பெண் நான் என் விருப்பம் பாராட்ட திருமணம் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

எனது வணிகத்தில் இந்திய வெளியே பயணம் ஆண்டில் 6 மாதங்களில் செலவிட வேண்டும். நான் விட்டு இருக்கிறேன் போது ஒரு சுதந்திர வாழ்க்கை வாழ திறன் ஒரு முக்கிய தேவையாகும். நான் மும்பை வெளியே சார்ந்த நான், நான் மும்பை அல்லது புனேவிலிருந்து யாரோ திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகின்றனர்.

நான் ஜாதகப்படி பொருத்தலில் நம்பவில்லை. எனினும், தேவைப்பட்டால் நான் எனது ஜாதகம் அனுப்ப முடியும்.

நாம் இந்த திருமணம் biodata மாதிரி அன்பு ஏன்?
இந்த biodata மாதிரி விதிவிலக்காக உள்ளது நன்கு எழுதப்பட்ட பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை. சிறுவன் தெளிவாக அவர் நிறைய பயணம் என்ற உண்மையை வெளியே கொண்டு எனவே அவரது வருங்கால மனைவி வாழ்க்கை சார்ந்த இருக்க மற்றும் அவரது இல்லாத போது ஒரு சுதந்திர வாழ்க்கை வாழ திறனை கொண்டுள்ளதாக எதிர்பார்க்கிறது.

3 அதிர்ச்சி தரும் வடிவமைப்புகளை எளிதாக biodata வடிவங்கள்

ஒரு கவர்ச்சியான திருமணம் biodata உருவாக்குதல் இனி கடினம்! எங்கள் எளிதாக பயன்படுத்தவும், பிரீமியம் வார்ப்புருக்கள் விரைவில் உங்கள் தகவலைச் சேர்ப்பதுடன் PDF வடிவத்தில் biodata பதிவிறக்க.

எளிதாக Biodata வடிவங்கள்
3 அச்சு அல்லது பதிவிறக்க கிடைக்க எளிதாக Biodata டெம்ப்ளேட்கள்!

3. ஒரு ஊனமுற்ற மனிதன் திருமண biodata மாதிரி

ஒரு உடல் ஊனமுற்றோருக்கான நாயகன் திருமண Biodata மாதிரி

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – உடல் ஊனமுற்றோருக்கான சிறுவன் பெற்றோருடன் வாழும்

இந்த மாதிரி இருந்து நான்தான் மற்றும் பார்ட்னர் எதிர்பார்ப்புகள் பிரிவுகள் பற்றி க்கான படிகளும் நகல் மற்றும் திருமணம் உங்கள் சொந்த biodata பயன்படுத்த.

என்னை பற்றி

நான் ஒரு பழமைவாத இருந்து ஒரு 25 வயது மனிதன், அமிர்தசரசில் உள்ள அரோரா குடும்ப. நான் 5-ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சாலை விபத்தில் என் கால்களையும் இழந்த. நான் சக்கரங்கள் என் புதிய வாழ்க்கை உடல் புனர்வாழ்வு மற்றும் சரிசெய்தல் செய்யப்பட்டது என நான் போராட்டங்களின் நிறைய மூலம் போனாய்!

என் மாறாக துரதிருஷ்டவசமான அனுபவம் அதே ஒரு நன்மை உண்டு. வாழ்க்கை மற்றும் என்ன வழங்கப்பட்டது நாம் எடுத்து நோக்கி என் முன்னோக்கு முழுமையாக மாறிவிட்டது மற்றும் நான் இப்போது ஒரு மிகவும் நம்பிக்கை என் நாட்டங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இருக்கிறேன். அது பூமியில் என் கடைசி நாள் என்ற நான் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ மற்றும் முழுமையாக அளவிற்கு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க.

நான் நிதி சுயாதீன நான் வீட்டில் இருந்து ஒரு வெற்றிகரமான நிறுவன பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனை வணிக ரன். என் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் ஆதரவு என் தூண் இருந்திருக்கும்.

பங்குதாரர் விருப்பம்

நான் அவளை சொந்த சுயாதீனமான வாழ்க்கை யார் ஒரு படித்த பெண் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் என் சக்கர நாற்காலியில் கட்டப்படுகிறது என்ற உண்மையை அப்பால் பார்க்க முடியும் யாராவது தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன். உயரம் (அல்லது வேறு எந்த உடல் ஊனமுற்ற) நிச்சயமாக எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை :).

நான் எல்லாவற்றையும் கையாள வரை வளர்ந்திருக்கிறது வாழ்க்கை என்னை துரத்த முடியும் என்று, நான் வெளியே இருக்கும் பொழுது மனதில் ஒரு உதவி கை வழங்கும் இல்லை என்று ஒரு துணை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். அது உடல் ஊனமுற்ற மக்கள் வேலை அல்லது அவர்களது வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் வருகின்றன முன் வெளிப்பாடு யார் யாரோ திருமணம் செய்து கொள்ள நன்றாக இருக்கும்.

நகைச்சுவை ஒரு பெரிய உணர்வு கொண்ட ஒருவர், அனுபவம் பாதகமான கொண்ட மற்றும் கடந்த காலத்தில் அவர்களை கடக்க ஒருவேளை சிறந்த என் பார்வையில் பாராட்ட முடியும்.

நாம் இந்த திருமணம் biodata அன்பு ஏன்?
ஊனமுற்ற மக்களை நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் இரட்டை சவால்களை எதிர்கொள்ள. முதலில், தங்கள் சுய மரியாதையை ஏற்கனவே ஒரு அடிக்கு எடுத்துள்ளது அவர்கள் தங்கள் ஊனமுற்ற வரையறுக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது சவால் ஒரு வருங்கால போட்டியில் பார்க்க தங்கள் விருப்பங்களை மட்டுமே என்பதை உள்ளது (அனைத்து நடைமுறை நோக்கங்களுக்காக) மற்ற உடல் சவால் ஆண் அல்லது பெண்ணுக்கு.
சில சந்தர்ப்பங்களில், சமூகத்தின் பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினர் பெண்கள் ஏனெனில் தங்கள் தனிப்பட்ட நிலைமை ஒரு ஊனமுற்ற மனிதன் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். இந்த biodata மாதிரி சுய இரக்கம் அல்லது பாதுகாப்புத்தன்மை விளங்கப்படுத்தும் சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தினார் ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லாமல் மனிதன் ஆளுமை வெளியே கொண்டு.

உங்கள் திருமணம் biodata இன்னும் பதில்களை வேண்டும்? இந்த 5 எளிய குறிப்புகள் மக்கள் உன்னிடம் பேச வேண்டும் செய்ய முடியும்! இந்த குறும் வீடியோவைப் பார்க்கவும்.

4. ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர் திருமணத்தை biodata மாதிரி

ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர் பொறுத்தவரை Biodata மாதிரி

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – பயணம் வரைவதை விரும்பும் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர்

நீங்கள் இந்த மாதிரி திருமணம் biodata உள்ளடக்கத்தை பயன்படுத்த நாங்கள் எளிதாக செய்து. கீழே படிகளும் நகலெடுத்து அது உங்கள் சொந்த செய்ய.

என்னை பற்றி

முதலில் ஹைதெராபாத் இருந்து, மேலாக நான் சென்னையில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் 10 ஆண்டுகள். நான் 6 அடி உயரம் மற்றும் மிதமான கட்டப்பட்ட. என் உடற்பயிற்சி ஆவேசம் விரிகுடாவில் என் உடல் கொழுப்பு வைத்து என்னை உதவுகிறது!

ஒரு மென்பொருள் பொறியாளராக என் வேலை, என்னை ஒரு நோயாளி மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை மற்றும் என் பேச்சுவார்த்தை திறன்கள் அதிகரித்துள்ளதாக! என் வேலை என் கால் விரல் என்னை வைத்திருக்கிறது, நான் எப்போதும் மாறிவரும் தொழில்நுட்பம் இயற்கை வேகத்துடன் வைக்க புதிய திறன்கள் அறிய முயற்சி செய்கிறேன் என.

நான் குறிப்பாக மதிப்பு நகைச்சுவை, உங்களை சிரிக்க திறனை, தொடர்பு கொள்ள முடிவதும், கலாச்சாரம் மரியாதை, ஆரோக்கியமான தங்கி, மற்றும் பெட்டியின் வெளியே யோசிக்க சுதந்திரம்.

என் போட்டியில் பற்றி

நான் ஒரு கொலையாளி புன்னகை மற்றும் அவரது கண்களில் ஒரு தீப்பொறி தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் உயரமாக இருக்கிறேன், எனவே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் குறைந்தது 5 அடி 5 உயரம் அங்குல.

என் வருங்கால மனைவி நான் உலகளாவிய இந்திய கிரிக்கெட் அணியைத் என்னை பயணம் அனுபவிக்க வேண்டும்! அதை நீங்கள் புள்ளி மற்றும் கல்லி இடையே வேறுபாடு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இல்லாமல் போகும்.

என் வருங்கால போட்டியில் ஒரு இயற்கை காதலன் இருக்க மற்றும் இதுவரை தள்ளு மற்றும் நகரம் சந்தடி செய் இருந்து நீக்கப்பட்டது என்று ஒரு ஒதுங்கிய வீட்டில் வசிப்பது அனுபவிக்க வேண்டும்.

நாம் இந்த biodata வடிவம் அன்பு ஏன்?
இந்த மாதிரி biodata இல், நீங்கள் சிறுவன் தனது விருப்பு அனைத்து வெளியே அழைத்து ஆனால் மட்டும் எதிர்பார்ப்புகளை பிரிவில் தெளிவாக வெறுப்பதுடன் என்று கவனிக்கும் என்னை பற்றி பிரிவில். இந்த biodata சிறப்பம்சமாக உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை மற்றும் ஆர்வங்கள், biodata படித்து நபர் மீது ஒரு நேரடி பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்று உண்மை. உங்கள் வாழ்க்கை மாற்ற அல்லது நீங்கள் திருமணம் செய்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா என்று நபரின் வாழ்க்கை செல்வாக்கை எப்படி அழைப்புக் நாங்கள் இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ஒன்று உள்ளது.

5. ஒரு பெண் இந்திய திருமணம் biodata வடிவம்

ஃபார் எ கேர்ள் இந்திய திருமண Biodata வடிவம்

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – விவாகரத்து பெண்

இந்த மாதிரி திருமணம் biodata எழுதப்பட்ட விளக்கங்கள் நகலெடுத்து மீண்டும்.

என்னை பற்றி

நான் ஒரு வெளியேறும் நபர், நான் என்னை சுற்றி அந்த ஒரு வித்தியாசம் செய்யும் நம்பிக்கை.

அவர்கள் சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்று நான் உள்நாட்டு துஷ்பிரயோகம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பயிற்சியை வழங்குகிறது என்று என் சொந்த இலாப நோக்கற்ற அமைப்பு ரன்.

நான் ஒரு விவாகரத்தில் முடிந்தது என்று ஒரு சுருக்கமான திருமணம் செய்யப்பட்டது என நான் இந்த முயற்சியின் தொடங்கியது. நான் கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களை கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில் பாதையில் மீண்டும் பெற, நான் தவறான திருமணங்கள் சிக்கிக் யார் என்னை சுற்றி எண்ணற்ற மற்ற பெண்கள் பரிதாப நிலை மாற்றப்பட்டது.

நான் ஓவியம் அறிவது மற்றும் நான் தற்போது என் திறமைகளை வளர்க்க ஓவியம் பாடங்களை கற்க நான். ஓவியம் மற்றும் என் சமூக நடவடிக்கைகளில் இருவரும் என்னை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் நிறைய கொடுக்க.

பங்குதாரர் விளக்கம்

மதம் அல்லது சாதி எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை. எனினும், நான் பெண்கள் மதிப்பதற்கு யாராவது ஒருவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன், கூட தற்பெருமை கொள்பவர் இல்லை, மற்றவர்களுடன் பச்சாதாபம் ஒரு திறன் மற்றும்.

நகைச்சுவை உணர்வு கொண்ட மற்றும் எல்லா விஷயத்தையும் பெருசா எடுத்து ஒன்றும் நிச்சயமான பிளஸ் இருக்கும்.

நான் திருமணம் நபர் ஒரு அல்லாத புகைப்பவர் இருக்க எதிர்பார்க்க. சமூக குடி ஏற்றுக்கொள்ள. நான் நேரில் நிறைய பாராட்ட என்று தொழில் சார்ந்த இன்னும் குடும்ப நோக்கி பொறுப்பை ஒரு உணர்வு கொண்டிருக்கின்றன பண்புக்கூறுகள் நான் திருமணம் செய்து கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளோம்.

எந்த குழந்தைகளுடன் விவாகரத்து சரி உள்ளன.

நாம் இந்த திருமண biodata மாதிரி அன்பு ஏன்?
போது இரண்டாவது திருமணம் இந்தியாவில் அதிகரித்து நிச்சயமாக உள்ளன, பெண்கள், அத்துடன் ஆண்கள், திருமணம் தங்கள் biodata எழுதி போது அவர்கள் விவாகரத்துப் பெற்றனர் ஏன் தற்காப்பு பெற முனைகின்றன. இந்த மாதிரி, நீங்கள் பெண் நம்பிக்கையுடன் உடனான விவாகரத்துக்கு வெளிவந்த நேர்மறையான வெளியீடுகளை காட்டுகின்றது என்று பார்ப்பீர்கள்.

அதிர்ச்சியூட்டும் பிரீமியம் ஜோடி Logik வார்ப்புருக்கள் பெற

பிரீமியம் திருமண Biodata டெம்ப்ளேட்கள் PDF இலுள்ள
உங்கள் கவர்ச்சிகரமான திருமணம் biodata உருவாக்கவும் மற்றும் PDF ஆகப் பதிவிறக்கவும்.

6. ஒரு முஸ்லீம் சிறுமி திருமணம் biodata வடிவம்

ஒரு முஸ்லீம் பெண் திருமணத்தை Biodata வடிவம்

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – முஸ்லீம் பெண்

செல்லுங்கள், நகல் மற்றும் திருமணத்திற்கு உங்கள் biodata உருவாக்க கீழே விளக்கத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன.

என்னை பற்றி

நான் வாழ்க்கை நோக்கி ஒரு நேர்மறையான அணுகுமுறை கொண்ட ஒரு மேம்போக்கான நபர். நான் எளிய இருக்கிறேன், மென்மையான பேச்சு, மரியாதை, நவீன மற்றும் பாரம்பரிய கலாச்சாரங்கள் வலது அதனுடன் ஒரு படித்த நபர். நான் கடவுள் பயந்து மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் நாளின் குர்ஆனை படிக்கும் ஐந்து மடங்கும் தொழுகை செய்ய நான்.

நான் இஸ்லாமிய கலை மற்றும் கையெழுத்து பாணி பற்றி உணர்ச்சி யார் ஒரு கலைஞர் இருக்கிறேன். நான் இஸ்லாமிய ஓவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது எழுத்துருக்கள் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் நான் தற்போது பல இ-காமர்ஸ் பிராண்டுகளுக்கு ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் கிராபிக்ஸ் டிசைனர் வேலை வேண்டும்.

நான் நல்ல உணவு அன்பு மற்றும் நான் வீட்டில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் நான் சமையல் அறிவது.

பங்குதாரர் விருப்பம்

நான் வாழ்க்கை ஒரு உண்மையான நண்பன் இருக்க முடியும் யாராவது தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். அவர் அமைதியாக இருக்க வேண்டும், புரிதல், அக்கறை, அன்பான, மற்றும் குறைந்தது மிதமான மத இருக்க. நான் அல்லாஹ்வை நம்புகிறேன் போது, நான் என் பங்குதாரர் மற்ற மதங்கள் மற்றும் பின்னணியில் இருந்து மக்கள் சங்கமமாகும் திறந்த மனதுடன் இருப்பதாக உணர்ந்தாலோ.

என் இலட்சிய போட்டியானது தனது வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமான யார் யாரோ இருக்கும், நன்கு குடியேறி நடப்பது கடுமையானப் பெறுகிறார் கூட வாழ்க்கை ஒரு நேர்மறையான கண்ணோட்டம் இவ்வளவு.

நாம் இந்த திருமணம் biodata மாதிரி அன்பு ஏன்?
இந்த முஸ்லீம் பெண் புத்திசாலித்தனமாக கூட பாரம்பரிய ஒலி இல்லாமல் தனது மத நம்பிக்கை விவரங்களைச் சேர்க்க நிர்வகிக்கப்படும் எப்படி கவனியுங்கள். அவள் இஸ்லாமிய இறை வழிபாடு செய்கிறது எத்தனை நேரம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது, அவளை உம்ரா மற்றும் ஹஜ் பயணங்கள், மற்றும் திருமணத்திற்குப் பிறகு ஹிஜாப் பற்றிய திறந்த அவரது முடிவினை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்.

7. கிரிஸ்துவர் சிறுமி திருமணம் biodata வடிவம்

கிரிஸ்துவர் சிறுமி திருமணம் Biodata வடிவம்

திருமணத்திற்கு Biodata வடிவம் – கிரிஸ்துவர் பெண்

செல்லுங்கள், நகல் மற்றும் திருமணத்திற்கு உங்கள் biodata உருவாக்க கீழே விளக்கத்தைப் பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன.

என்னை பற்றி

ஒரு கடவுள் பயந்து நான், வாழ்க்கை நோக்கி ஒரு நேர்மறையான நோக்குடன் கிரிஸ்துவர் பக்தியும். அது வரும் கடவுள் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒன்று ஒரு திட்டம் உள்ளது என்று நம்பிக்கைக் கொண்டவர் மற்றும் நாம் வெளிவர அவரது திட்டத்துக்கு வரை பொறுமையாகக் வேண்டும் என நான் ஒவ்வொரு நாளும் எடுக்க.

நான் பெரியவர்கள் மரியாதை நம்பிக்கை மற்றும் எங்கள் குடும்பத்தின் மத அத்துடன் கலாச்சார மரபுகள் அன்பு. நான் ஒரு தமிழர் இருக்கும்வரை, நான் புது தில்லி என் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்த மற்றும் சரளமாக இந்தி பேச முடியும்.

நான் இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தில் இருந்து ஒரு மேலாண்மை பட்டம் வேண்டும், கோழிக்கோடு, மற்றும் புது தில்லி உள்ள ஒரு IT பன்னாட்டு வேலை. நான் என் வாழ்க்கையில் நன்கு முன்னேறி மற்றும் திருமணத்திற்குப் பிறகு அது தொடரும்.

பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை

நான் ஒரு கடவுள் பயந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன், நேர்மையான ரோமன் கத்தோலிக்க கிரிஸ்துவர். அதே சாதி இலிருந்து ஒருவர் முன்னுரிமை தரப்படும்.

அவர் அக்கறை இருக்க வேண்டும், உழைப்பாளி, போன்ற பெரியவர்கள் மரியாதை பழங்காலத்து மதிப்புகள் வேண்டும், பேராண்மை, மற்றும் மதம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் ஒரு தீவட்டிகாரன் இருக்க பொறுப்பை ஆழமான உணர்வுக்கு.

ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை யார் யாரோ, ஒரு நல்ல கல்விப் பின்புலம் மற்றும் ஒரு மது வகைகளை ஒதுக்கி வைப்பவர் ஒரு சிறந்த போட்டியில் இருக்கும்.

நாங்கள் திருமணம் biodata இந்த டெம்ப்ளேட் அன்பு ஏன்?
திருமணத்திற்கு இந்த biodata வடிவம் கிரிஸ்துவர் பெண் தனது நம்பிக்கைகள் மற்றும் மதிப்பு அமைப்புகள் திட்டங்கள் எப்படி மற்றும் அதே நேரத்தில் ஒரு சமகால வாழ்க்கை ஒரு சமநிலை வேலைநிறுத்தம் ஒரு உதாரணம் ஆகும். அவள் மிகவும் தெளிவாக போன்ற அவரது குடும்பம் அல்லாத சைவ போது சைவ வாழ்க்கை இருப்பதைத் தேர்ந்தெடுத்ததால் கதை தேர்வுகள் உள்ளிட்ட வாழ்க்கை தேர்வுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை வெளியே அழைப்பு.

என்ன தகவல் உங்கள் திருமணம் biodata சேர்க்கப்பட வேண்டும்?

திருமணம் வாழ்க்கை வரலாற்றுப் தரவு வடிவமைப்பில்

திருமணத்திற்கு உங்கள் biodata ஈர்க்கக்கூடிய மற்றும் என்று இருக்க வேண்டும், நீங்கள் தொழில்முறை மற்றும் விரிவான தான் அது ஒரு திருமண biodata வடிவம் வேண்டும்!

எனவே நாங்கள் டீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் பற்றி அமைக்க திருமண உயிர் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை ஒரு.

உதாரணத்திற்கு, ஒவ்வொரு திருமணம் biodata ஒரு புகைப்படத்தை அடையும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது, உங்களை மேலும் சுமார் ஒரு விளக்கம் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை, ஒரு சுருக்கமான உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி வரை எழுத, உங்கள் கல்வி மற்றும் தொழில்முறை பின்னணி மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கை மற்றும் நலன்களை.

பின்னர் நாங்கள் பொது அறிவு அடிப்படையில் இந்த வகைப்பாடுகளில் ஒவ்வொரு நிரூபிக்கப்பட்ட சிறந்த நடைமுறைகளுக்கு பார்க்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தோம், தனிப்பட்ட அனுபவங்கள், மற்றும் மிக முக்கியமாக, நிபுணர் கருத்து அடிப்படையில்.

நாம் திருமணம் biodata எழுதுவதிலேயே ஒரு ஆழமான வழிகாட்டி உருவாக்கப்பட்ட!

நாம் ஒரு வழிகாட்டியை உருவாக்கியுள்ளோம் 8 குறிப்புகள் நிரம்பிய அத்தியாயங்கள், நுண்ணறிவு, உதாரணங்கள், நீங்கள் ஒரு வென்ற உருவாக்க உதவும் அறிவுரைக்கமைய திருமணம் biodata அல்லது திருமணத்தின் சுயவிவர எந்த தளத்தில் விளக்கம். இது முற்றிலும் இலவசம் அனைத்து கிடைக்கும்.

அனைத்து இல்லை, நாங்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான தனித்தனி வழிகாட்டிகள் உருவாக்கப்பட்ட. எமது ஆழ்ந்த வழிகாட்டிகள் இலவச அணுகல் பெற. திருமணத்திற்கு ஒரு கவர்ச்சியான biodata உருவாக்குவதற்கான ஆழமான வழிகாட்டிகள் ஏற்ற.

திருமணத்திற்கு ஒரு biodata உருவாக்கும் முயற்சியில் இருப்பதாக ஆண்கள் கையேடு
ஒரு திருமணம் biodata உருவாக்குவதில் ஆண்கள் வழிகாட்டி அணுக படத்தின் மீது கிளிக்.
திருமணத்திற்கு ஒரு biodata உருவாக்கும் முயற்சியில் இருப்பதாக மகளிர் வழிகாட்டி
ஒரு திருமணம் biodata உருவாக்கும் முயற்சியில் இருப்பதாக பெண்கள் வழிகாட்டி அணுக படத்தின் மீது கிளிக்.

அடிக்கடி திருமணத்திற்கு biodata வடிவங்கள் குறித்த கேள்வி கேட்டார்

ஒரு திருமணம் biodata மற்றும் ஒரு சி.வி. இடையே வேறுபாடு என்ன?

ஒரு திருமணம் biodata தனிநபரின் வயது ஒரு சுருக்கத்தை வழங்குகிறது, மத / சமூக பின்னணி, தொழிலை, பிடிக்கும் அல்லது திருமணத்திற்கு ஒரு போட்டியில் கண்டறியும் நோக்கத்திற்காக நலன்களை. ஒரு சிவி அல்லது பாடத்திட்டம் ஊட்ட ஒரு வேலை கண்டறியும் நோக்கத்திற்காக ஒரு திறமை அல்லது அனுபவம் காண்பிக்கும் கருதப்படுகின்றது.

என்ன நான் என் திருமணம் biodata அடங்கும் வேண்டும்?

பெயர், வயது, பிறந்த தேதி, உயரம், திருமண நிலை (விவாகரத்து, இரத்து, திருமணமே ஆகாதவர்) அல்லது ஊனமுற்றோருக்கு (ஏதாவது), மதம், சாதி / உட்பிரிவு, கல்வி, தொழிலை, பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பெயர்கள் மற்றும் தொழில்களில், பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை, ஜாதகப்படி (Kundli) விவரங்கள் தேவைப்பட்டால், தொடர்பு தகவல்.

எனது திருமணம் biodata என்னை விவரிக்க வேண்டும்?

உங்கள் விளக்கம் உங்கள் ஆளுமை குறித்த தகவலையும் உள்ளடக்கும் வேண்டும், வாழ்க்கை தேர்வுகள் (உணவு, பாரம்பரியம், உடையை, செல்லப்பிராணிகளை) தோட், உரிமைகள் / பொழுதுபோக்குகள், உங்கள் இலக்குகளை, திருமணம் வாழ்க்கை மற்றும் உங்கள் பார்வை.

நான் எப்படி திருமணம் biodata கூட்டமைப்பில் உடனிருந்த விருப்பம் விவரிக்க வேண்டும்?

பங்குதாரர் விருப்பங்களை வயது வரம்பில் சேர்க்க முடியும், மதம் / சாதி விருப்பங்களை, உயரம் விருப்பங்களை, வாழ்க்கை நோக்குநிலை, ஆளுமை, நலன்கள் மற்றும் வாழ்க்கை தேர்வுகள்.

எனது திருமணம் biodata என் குடும்பத்தை பற்றி எழுத வேண்டும்?

பெயர்கள் மற்றும் உங்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களின் தொழில்களில் சேர்க்கவும். உங்கள் குடும்பத்தின் நோக்குநிலை அழைப்புக்கு வெளியே (ஆச்சாரமான / மிதமான / நவீன பாரம்பரிய), குடும்ப அமைப்பு (அணு / கூட்டுக் குடும்ப), மற்றும் இடையில் நட்புறவு சிறப்பம்சங்கள் அல்லது உங்கள் உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்கள் சாதனைகள். உங்கள் பெற்றோர்கள் வீட்டில் நகரங்களையும் கொண்டிருக்கலாம்.

நான் என் திருமணம் biodata என் சம்பளம் / வருமானம் அடங்கும் வேண்டும்?

நீங்கள் உங்கள் சம்பளம் / வருமானம் உங்கள் சமூகத்தில் ஏற்று விதிமுறைகளை பொறுத்து சேர்க்க தேர்வு செய்யலாம். நீங்கள் சம்பளம் குறிப்பிட விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் போன்ற சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் வருமானம் விவரிக்க முடியும் “நன்கு சம்பாதித்து வேலை”, “வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை”, அல்லது “நன்கு தீர்வு”.

நான் எங்கே இலவச திருமணம் biodata வார்ப்புருக்கள் பதிவிறக்க முடியும்?

நீங்கள் இந்த இணைப்பில் இருந்து Word வடிவத்தில் இலவச biodata வார்ப்புருக்கள் பதிவிறக்க முடியும்.

திருமண ஆண்டில் அமெரிக்க Biodata – இலவச டெம்ப்ளேட்கள், குறிப்புகள், மாதிரிகள்

ஏன் ஜோடி Logik பிரீமியம் PDF வார்ப்புருக்கள் ஒரு கட்டணம் வசூலிக்க இல்லை?

ஜோடி Logik கை வடிவமைக்கப்பட்டு பிரீமியம் திருமணம் biodata வார்ப்புருக்கள் உருவாக்கி ஹோஸ்டிங் செலவுகள் மறைப்பதற்கு ஒரு கட்டணம் வசூலிக்கிறது. ஒரு நல்ல biodata கட்டமைப்பதில் ஜோடி Logik தொடர்ந்து புதுமையை மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் திருமணம் சிறப்பாக தங்களை முன்வைக்க உதவ புதிய தயாரிப்புகள் தொடங்குவதில் உள்ளது.


திருமணத்திற்கு பாரம்பரிய biodata வடிவம் பயனற்றது!

எந்த ஏற்பாடு திருமணம் முதலாவது படி உருவாக்க வேண்டும் திருமணம் biodata அல்லது திருமணத்திற்கு biodata. திருமணம் தரவு பின்வரும் காட்சிகளில் கைக்குள் வருகிறது:

  1. பெற்றோர் குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் மத்தியில் திருமணம் biodata ஒரு அச்சிடப்பட்ட நகல் பரப்பு முடியும்.
  2. ஆன்லைன் திருமணத்தின் மூலம் வட்டி வெளிப்படுத்த மக்கள் ஒரு உரையாடல் அல்லது ஒரு தொடக்கநிலைத் முன்னதாகவே திருமண biodata பார்க்க எதிர்பார்க்க ஏற்பாடு திருமணம் முதல் கூட்டம்.

ஆனாலும், சவால் உங்கள் திருமணம் biodata சரியான வடிவம் கண்டுபிடித்து உள்ளது. தேடல் கால “திருமணம் biodata வடிவம்” மிகவும் பிரபலமான தெரிகிறது. சராசரியாக, அதிகமாகவே உள்ளன 2000 ஒவ்வொரு மாதமும் தேடுகிறது “திருமணம் biodata வடிவம்” நீங்கள் கீழே காணலாம் என.

திருமணம் biodata வடிவம்

ஒரு திருமணம் biodata வடிவமைப்புக்கான பெரிய தேவை இல்லாத நிலையில், இணையத்தில் கிடைக்கின்றன விருப்பத்தேர்வுகள் தேவைப்படுகின்றன குறைந்துபோவதற்கான. இங்கே ஒரு சில காரணங்கள் ஏன் உள்ளன:

இங்கு கிடைக்கும் திருமணத்திற்கு biodata வடிவங்கள் வேறு போதுமானதாக இருப்பதில்லை ஏன் ஒரு சில காரணங்கள் உள்ளன!

  1. பெரும்பாலான திருமணம் biodata வடிவங்கள் ஆன்லைனில் கிடைக்கும் ஒரு வேலை விண்ணப்பத்தை ஒத்திருக்கின்றன. அவர்கள் எந்த பாத்திரம் அற்ற (வேறு வார்த்தைகளில், வடிவமைப்பு) மற்றும் போரிங் உள்ளன!
  2. நீங்கள் ஒரு பொதுவான திருமணம் biodata வடிவம் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் உங்கள் ஆளுமை மறைக்க உங்கள் சிறந்த செய்து முடிவடையும் உங்களை ஒரு பகுதியாக செய்ய “கூட்டத்தில்” மக்கள் பயன்படுத்தும் திருமணம் biodata இன்.
  3. ஒரு வருங்கால போட்டியில் shortlisting பின்னர் மேலும் விவரங்களுக்கு பகிர்ந்து நோக்கத்துடன் கடுமையான காரணங்களைச் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பெரிய யோசனை. ஒரே பிரச்சினை உங்கள் இதன் நேரத்தின் ஒரு பெரிய கழிவுகள் மற்றும் எப்போதும் ஏமாற்றம் நீங்கள் அமைத்து என்று. நீங்கள் என்று உணர்வார்கள் நீங்கள் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது போட்டியில் சந்திக்க போது, அவர்கள் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை அல்லது நேர்மாறாகவும் சந்திக்க மாட்டேன்!
  4. திருமணத்திற்கு ஒரு விருப்ப biodata கொண்ட நீங்கள் நிராகரிப்பதேயாகும் ஏற்றவர் செய்கிறது. நீங்கள் ஒரு வெள்ளை காகிதத்தில் சுற்றப்பட்டிருக்கும் ஒரு சோப்பு வாங்க மற்றும் அது எந்த லேபிள் உள்ளது என்று?

இங்கே நீங்கள் ஒரு திருமணம் biodata வடிவம் தேடும் போது பார்ப்பீர்கள் என்ன! நீங்கள் நெருக்கமாக இருக்கும் என்றால், நீங்கள் தூங்க வேண்டும்!

திருமண biodata வடிவம் அல்லது திருமணத்திற்கு biodata

நாம் ஒரு சரியான திருமணம் biodata வடிவமைப்புக்கான இழந்த வாய்ப்பு கொண்டிருப்பதற்குப் நம்பினர் அதனால் தான்:

  1. கூட்டத்தில் இருந்து வெளியே நின்று – மற்றவர்கள் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் என்ன கணிசமாக வேறுபட்டுள்ளது என்று ஒரு திருமணம் biodata வடிவம் பகிர்வதன் மூலம் உங்களை வேறுபடுத்தி.
  2. சிறந்த முதல் பதிவை உருவாக்குதல் – விஞ்ஞானிகள் கிடைத்தது என்று மக்கள் ஒரு தாக்கத்தை அமைக்க ஒரு வினாடிக்கு 1/10 வது. கவனிக்கப்பட்டார் பெறுவதற்கான ஒரு கவர்ச்சியான திருமணம் biodata வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்து மற்றும் மிக முக்கியமாக வருங்கால போட்டிகளில் இருந்து பல பதில்களுக்கு பெற.
  3. வலது போட்டிகளில் உரையாடி – அனைத்துத் தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொள்ள சரியான திருமணம் biodata வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்து நீங்கள் ஏற்றதாக இல்லாமல் இருக்கலாம் யார் மக்களிடமிருந்து பதில்களைப் வேண்டப்படாதவர்களை வேண்டும். உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை அல்லது நேர்மாறாகவும் சந்திக்க முடியாது என்று மக்கள் நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள் எந்த மதிப்பும் இல்லை.

11 உங்கள் திருமணம் biodata எழுதி குறிப்புகள்

நாம் ஒரு கவர்ச்சியான திருமணம் biodata கொண்டு வரும் சிறந்த குறிப்புகள் அணிசேர்ந்து கொண்டு.

1. திருமணத்திற்கு biodata சரியான டெம்ப்ளேட் தேர்வு

ஆம், உங்கள் திருமணம் biodata மூலம் வழங்குவதை பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. இந்த நீங்கள் திட்டம் எந்தெந்த தகவல்களை பொறுத்தது. நீங்கள் திருமணம் தவறான biodata மாதிரி தேர்வு செய்தால், நீங்கள் எல்லாம் தள்ளுபடி முடிவடையும் நீங்கள் மதிக்கின்றோம்.

கண்டுபிடிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் ஏன் இன்று Logik உங்கள் திருமணம் biodata உருவாக்க சிறந்த ஆன்லைன் கருவியாகும்!

2. எழுத்துப்பிழை, இலக்கண

Grammarly போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும் (தங்கள் ஓய்வு பதிப்பு போதுமான நல்லது) உங்கள் திருமணம் biodata எழுதும் போது. இலக்கணம் தவறுகள் மற்றும் எழுத்து பிழைகள் நேராக குப்பைத் தொட்டிக்குள் தூக்கி உங்கள் திருமணம் biodata பெற முடியும்.

ஜோடி Logik ஆங்கில மொழி மட்டுமே திருமணத்திற்கு biodata வழங்குகிறது. எனினும், விரும்புவர்களுக்கு அந்த வார்த்தை இலவச biodata வார்ப்புருக்கள் உள்ளன தமிழ் அல்லது இந்தி மொழிகளை.

3. உங்களை பற்றி

உங்களை பற்றி எழுதுதல் ஒருவேளை எந்த திருமணம் biodata வடிவமைப்பில் உள்ள முக்கியமான பகுதி ஆகும். உங்கள் ஆளுமை பற்றி எழுத, வாழ்க்கை, நலன்களை, திறமைகளை, அபிலாஷைகளை, மற்றும் பொழுதுபோக்கு ஒரு சில பெயர்களுக்கு. பட்டியலிடுவதன் பொருட்டு திருமணம் biodata உள்ள பொழுது பட்டியல் எந்த நல்லது. போன்ற உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகத்தின் பெயர் குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அல்லது விவரங்களை வழங்கவும் நீங்கள் ஒரு பொழுதுபோக்காக வாசிப்பு பட்டியலிடப்பட்ட இருக்கிறார்கள்.

படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் 7 என்னை பற்றி திருமணத்தின் உங்கள் biodata மாதிரிகள்

திருமணம் biodata உங்களை பற்றி எழுத எப்படி அறிய இந்த வீடியோவைப் பார்க்க 6 எளிய படிகளில்.

4. உங்கள் சுயவிவரப் புகைப்பட கவனம் செலுத்த

உங்கள் சுயவிவர புகைப்படம் எடுக்க முன், பல மீது உள்நுழைந்து திருமணத்தின் தளங்கள் முடிந்தவரை நீங்கள் கவர்ச்சிகரமான கருதும் சுயவிவர புகைப்படங்கள் இறுதிப்பட்டியலில்.

இப்போது போன்ற உடை இந்த படங்களிலிருந்து கூஸ் பார்க்க, ஒப்பனை, சிகை அலங்காரம், உங்கள் புன்னகையின் அளவிற்கு, புகைப்படம் பரிமாணங்களை, பின்னணி ஒரு சில பெயர்களுக்கு.

உங்கள் புகைப்படத்தை இந்த உறுப்புகள் மீள்வு முயற்சி.

ஒரு ஆய்வு தலை மற்றும் ஒரு உண்மையான புன்னகை சற்று சாய் திருமணம் கவர்ச்சிகரமான உங்கள் biodata செய்கிறது எனக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்!

திருமணம் சுயவிவர புகைப்படத்தைஒரு கவர்ச்சியான திருமண சுயவிவர புகைப்படத்தை எடுத்து எங்கள் ஆழமான கட்டுரை படிக்க. இந்தக் கட்டுரையில் வீடியோ ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் நிபுணர் ஆலோசனை நீங்கள் இழக்க விரும்பவில்லை. இங்கே கிளிக் செய்யவும் கட்டுரை வாசிக்க.

5. எக்ஸ்பிரஸ் எதிர்பார்ப்புகளை

திருமணத்திற்கு உங்கள் biodata மூலம் எதிர்பார்ப்புகளை வெளிப்படுத்தும் நேர்மையாகவும், வெளிப்படையான இருப்பது உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை பொருந்தவில்லை என்று மக்கள் திரையிட்டுக் காட்ட ஒரு நல்ல வழி. உங்கள் வெறுப்புகளை மட்டுமே பட்டியலிட வேண்டாம், ஆனால் பேரம் பேசும் பட்டியலில் இருந்து வெட்க படுவதில்லை (அத்தகைய புகைத்தல் போன்ற, குடி பழக்கம்).

படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் 7 உங்கள் பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை எழுதி வெவ்வேறு மாதிரிகள்.

பங்குதாரர் எதிர்பார்ப்புகளை எழுதியதற்காக படிப்படியான விதிமுறைகளுடன் இந்த குறும் வீடியோவைப் பார்க்கவும்.

6. முக்கிய தகவல்களை வெளியே அழைப்பு

நீங்கள் இருந்தால் விவாகரத்து, ஒரு உடல் ஊனமுற்ற அல்லது அவர்கள் உரையாடலின் அடுத்த சுற்றுக்கு வேண்டும் விரும்பினால் விரைவில் முடிவு நீங்கள் பிறருக்கு உதவுகிறது நம்புவது எந்தவொரு மற்ற முக்கிய தகவல்களை வேண்டும், உங்கள் திருமணம் biodata அதை வெளியே அழைக்க நினைவில் கொள்க.

7. ஜாதகம்

நீங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் ஒரு நம்பினால் ஜாதகப்படி போட்டியில், உங்கள் பிறந்த நட்சத்திர போன்ற அடிப்படை தகவல் அடங்கும், துணை பிரிவை, இடத்தில் பிறந்த நேரம். ஒரு பூர்வாங்க ஆட்டத்தையும் வட்டி இருந்தால் ஒரு விரிவான ஜாதகப்படி பரிமாறிக் கொள்ளலாம். மேலும், நீங்கள் ஒரு இருந்தால் வெளியே அழைக்க செவ்வாய் தோஷம் அல்லது இல்லை.

8. தோல் நிறம்

அது சரி என்றாலும் உயரம் மற்றும் உடல் வகை சேர்க்க (ஒல்லியான, நடுத்தர கட்டப்பட்ட, ஒரு சில பெயர்களுக்கு நிறமான), உங்கள் தோல் நிறம் அடங்கும் மற்றும் தெளிவான விலகி வேண்டாம் “மாநிறம் நிறம்” நீங்கள் மட்டும் இனவெறி வலுப்படும் என மற்றும் ஒரே மாதிரியான! சுருக்கமாக, திருமணம் biodata குறிப்பிட்டு நிறம் தவிர்க்க. உங்கள் சுயவிவர புகைப்படத்தை தன்னை பேச அனுமதிக்க.

9. சம்பளம் அல்லது பணம்

உங்கள் திருமணம் biodata உங்கள் சம்பளம் அல்லது உங்கள் வங்கி சமநிலை தெளிவாக தெரிகிறது. நீங்கள் உங்கள் வங்கி சமநிலை அதிகமாக முக்கியத்துவம் இணைக்கிறேன் வருங்கால போட்டிகளில் விரும்பவில்லை திருமணங்களும் காரணங்களுக்காக நடக்க வேண்டும்.

10. ஒரு சுயவிவர தலைப்பைப் சேர்

நீங்கள் ஒரு தலைப்பு கருதப்படுகிறது என்ன ஆச்சரியமாக இருந்தால் அதாவது, அது உண்மையில் சிக்கலாக இல்லை. நீங்கள் உருவாக்க போது உங்கள் திருமணத்திற்கு மீண்டும், பதிலாக உங்களை பற்றி பத்திகள் ஒரு ஜோடி எழுதும், நீங்கள் என்பதைச் சுருக்கமாகக் ஒரு தலைப்பு உட்பட மேலும் முயற்சி.

இதோ சில எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு ஜோடி உள்ளன:

சாகசமாக மற்றும் செயலில் நிபுணத்துவ

சமைக்க நேசிக்கும் டான்சர்

திருமணத்திற்கு உங்கள் biodata ஒரு சரியான தலைப்பு எழுதும் முழு புள்ளி வாசகர் நிறுத்தத்தில் செய்ய நீங்கள் பற்றி மேலும் அறிய அதன்மூலம் ஒரு நீண்ட கால உங்கள் சுயவிவரத்தை புகைப்படத்தைப் பார்க்க உள்ளது!

11. உங்கள் குடும்பம்

அது உங்கள் பெற்றோர்கள் பெயர்கள் மற்றும் தொழில்களில் பட்டியலிட சரி என்றாலும், மனதில் வைத்து இந்த திருமணம் biodata மற்றும் திருமணத்திற்கு ஒரு குடும்பம் biodata என்று! உங்கள் பெற்றோர்கள் மற்றும் தாத்தா, பாட்டி பற்றி கோரமான விவரங்கள் பட்டியல் உண்மையில் ஏற்பாடு திருமணம் இந்த கட்டத்தில் ஒரு வித்தியாசம் இல்லை.

திருமணத்திற்கு குடும்ப விளக்கம்
தேடுவது – திருமண என் குடும்ப விளக்கம் பற்றி? மாதிரிகள் பெற, இங்கே கிளிக் செய்யவும்!

நாம் உருவாக்கப்பட்ட 7 நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் என்று உங்கள் திருமணம் biodata வெவ்வேறு குடும்ப விளக்கம் மாதிரிகள்! படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் மாதிரிகள்.

நீங்கள் உங்கள் மகன் அல்லது மகள் ஒரு திருமண சுயவிவரத்தை உருவாக்குகிறீர்கள் ஒரு பெற்றோர் இருந்தால் இந்த குறும் வீடியோவைப் பார்க்கவும்.


ஏன் ஜோடி Logik உங்கள் திருமணம் biodata உருவாக்க வேண்டும்?
திருமணம் பதிவிறக்க Biodata வடிவம்

ஜோடி Logik உடன், நீங்கள் உங்கள் அதிர்ச்சியூட்டும் திருமணம் biodata பகிர இரண்டு வெவ்வேறு விருப்பங்கள்.

1. நீங்கள் பின்னர் trackable மின்னஞ்சல் அழைப்புகளை வழியாக பரப்பு முடியும் என்று ஒரு விரிவான மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் ஆன்லைன் biodata உருவாக்க முடியும்.

2. நீங்கள் ஒன்றிலிருந்து தேர்வு செய்யலாம் எங்கள் 7 வந்தன அழகான வார்ப்புருக்கள் biodata வடிவம் உங்கள் biodata ஒரு சுருக்கத்தை பதிப்பு அச்சிட அல்லது உங்கள் திருமணத்தை biodata ஒரு PDF பிரதியை இலவசமாகவும், கட்டணம் செலுத்தியும் திருமணம்.

பதிவிறக்க திருமண Biodata வடிவம் & ஆன்லைன் சுழற்சி

இப்போது உங்கள் பிரமிக்கத்தக்க திருமண Biodata உருவாக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்!

உருவாக்கவும் மற்றும் ஜோடி Logik திருமணம் biodata பதிவிறக்க

எங்கள் வலைப்பதிவில் குழு சேரவும்

சிரித்த முகம் சிரித்த முகம்